WinWatt, GasNet, WaterNet XML adatbázisok

Az adatbázis karbantartás részben az adatok betöltésénél illetve az export funkcióban létrejövő XML szövegfájlnál az adatok leírásának szabályait adjuk itt közre.

Nyelvi jelölés, makrók alkalmazása

A szöveges elemek több nyelven is szerepelhetnek. Ilyen esetben ugyanaz a jellemző (pl. ItemName) többször is szerepel, és az elemek tartalmazzák a Language attribútumot a megfelelő nyelv jelöléssel, például Language=”hun” jelöli, hogy az adat a magyar nyelvhez tartozik. A több nyelvű adatmegadásnál gyakran makrókat alkalmazunk, így az adatoktól jobban elkülöníthető a nyelvi rész, könnyebb a fordítása. A makrók lehetnek egy elemen belül érvényesek, ha a definíciójuk az elemen belül történik, illetve a teljes XML fájlon belül érvényes, ha a definíciójuk az elemek adatmegadását megelőzve, a WinWattDBGlobalMacro elemen belül történik. Egy makró definíció a Macro elemmel történik. Az ID attribútum adja meg a később használt azonosítót, az érték pedig, hogy a későbbiekben az azonosítót mivel kell helyettesíteni.

Vegyünk egy példát.

<Macro ID="$egyenes_termosztatikus_szelep" Language="hun">egyenes termosztatikus szelep</Macro>

<Macro ID="$egyenes_termosztatikus_szelep" Language="sky">priamy termostatický ventil</Macro>

<Macro ID="$egyenes_termosztatikus_szelep" Language="rom">Cap termostatic, drept</Macro>

A fenti három definícióval ugyanahhoz az azonosítóhoz $egyenes_termosztatikus_szelep, a különböző nyelveken más-más szöveget rendelünk.

Az adatok megadásnál például ez áll:

<Name>DANFOSS RA-N $egyenes_termosztatikus_szelep, DN10</Name>

Az azonosító helyére mindig az aktuális nyelven kerül be a szöveg.

Minden elem bevezető része

ItemHeader Elem fejléc.
Extinct Nem kötelező. Ha értéke "yes", az adott elem rejtve marad, azaz kiválasztásra nem lesz felkínálva, ha azonban egy korábbi projekt tartalmazza az adott elemet, a számításokhoz szükséges adatai elérhetők.
PrgFilter Nem kötelező. Ha létezik, akkor a program csak olyankor olvassa be, ha a vesszővel tagolt programfelsorolásban az adott program szerepel. A program azonosítók a következők: WinWatt,WaterNet,GasNet,ChmBau,IsoBau,DistrictHeating,AirCirculation,SunArch.
  Date Adatmódosítás dátuma
    Year Év
    Month
    Day Nap
  ItemPath Útvonal
  ItemName Elem neve
  HomePage Internet honlap címe
 SecurityCode Azok az elemek rendelkeznek ellenőrző értékkel, amik beolvasása egy céges programba csak helyes ellenőrző értékkel történhet

Csövek

Alaki ellenállások

Csomóponti elemek

Szigetelések

Radiátorok

Felületfűtések és hűtések

Szelepek

Egycsöves szelepek

Nyomáskülönbség szabályzók

Túláramszelepek

Közegek

Tartályok

Tétel listák anyagkigyűjtéshez

Extra adatok

Nyomáscsökkentők (GasNet)

Fogyasztásmérők (GasNet)

Fogyasztók (GasNet)

Fogyasztásmérók (WaterNet)

Nyomáscsökkentők (WaterNet)

Fogyasztók (WaterNet)

Fogyasztási normák (WaterNet)

Cirkulációs szivattyúk (WaterNet)

Szűrők, vízkezelők, vízlágyítók (WaterNet)

Melegvíz-termelők, tárolók (WaterNet)

Csövek: WinWattDBTube

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
ThermalCond Hővezetési tényező [W/mK]
TubeSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  d1 Belső átmérő [mm]
  d2 Külső átmérő [mm]
  ValveDN A csőhöz kapcsolható szelep névleges mérete [mm]
  SpeedLimit Sebesség érték, nem használt [m/s]
  Roughness Érdesség [mm]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Szigetelések: WinWattDBIsolation

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
ThermalCond Hővezetési tényezője [W/mK].
IsolationSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  d2max A legnagyobb cső külméret, amíg alkalmazható [mm]
  Thickness Vastagsága, nem használt [mm]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Alaki ellenállások: WinWattDBResist

ResistMode Értékek megadásának módja, lehet: "zeta", "kv", "dp"
HasUniqueValues Megadja, hogy vannak-e az egyes méretekhez egyedi értékek, lehet: "Yes" vagy "No"
Listing Megadja, hogy az anyagkigyűjtéskor az adott elem kigyűjtésre kerüljön-e, lehet: "Yes" vagy "No"
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
DefaultValue Általános érték minden mérethez, az adatmegadási módnak megfelelően.
ResistSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  FullName Ha szerepel, akkor a megnevezés nem a NameBase alapján képződik, hanem ez az érték lesz használva
  DN Névleges méret [mm]
  UniqueValue Egyedi érték, az adatmegadási módnak megfelelően
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Csomóponti elemek: WinWattDBPointResist

Type A csomóponti elem típusa, lehet: "restrict" szűkítés-bővítés, "T" t elem, "Y" y elem, "cross" keresztelem, "distributor" osztó-gyűjtő
Listing Megadja, hogy az anyagkigyűjtéskor az adott elem kigyűjtésre kerüljön-e, lehet: "Yes" vagy "No"
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
ResistValue Az adott típusnak megfelelően több értéket kell megadni.
restrict : 1: szűkítésre, 2: bővítésre
T: 1. egyesítés ellenáramú ágakra, 2. egyesítés merőleges szárra, 3. egyesítés átmenő ágra, 4. elágazás ellenáramú ágakra, 5. elágazás merőleges szárra, 6. elágazás átmenő ágra.
Y: 1. egyesítésre, 2. elágazásra.
cross: 1. egyesítés merőleges szárra, 2. egyesítés átmenő ágra, 3. elágazás merőleges szárra, 4. elágazás átmenő ágra.
distributor: 1. egyesítés merőleges szárra, 2. egyesítés átmenő ágra, 3. egyesítés merőleges szárra, száron át elvezetve, 4. elágazás merőleges szárra, 5. elágazás átmenő ágra, 6. elágazás merőleges szárra, száron át táplálva.
PointResistSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  FullName Ha szerepel, akkor a megnevezés nem a NameBase alapján képződik, hanem ez az érték lesz használva
  DN Névleges méret [mm]. Az adott típusnak megfelelően több értéket kell megadni.
restrict : 2 db méret
T: 3 db méret, a 2. a merőleges szár.
Y: 3 db méret.
cross: 4 db méret.
distributor: 1. becsatlakozási méret, 2. leágazási méret, 3. a továbbmenő méret, 0 ha nem lehetséges
  NumOfRounds Osztó-gyűjtő esetén a körök száma
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Radiátorok: WinWattDBRadiator

DTLog Az attribútum jelzi, hogy a teljesítmény számításánál logaritmikus hőmérsékletkülönbséggel kell számolni.
DTOrigin A teljesítmény adatok milyen hőmérsékletkülönbség mellett érvényesek [K]. Ha nincs megadva, 60 K.
DimensionArray Méretsor, a Type attribútum jelzi, hogy milyen méretről van szó, lehet: "Height", "Width", "Length". Lehet még EstimateCode attribútuma is, ebben az esetben az itt megadott értéket használja a költségvetési szám képzésnél.
  DimensionString A kijelzendő szöveg, Value attribútumként megadható a méret értéke is [mm]
RadiatorMainType Egy radiátor család általános adati
  MainTypeName A radiátor család neve
  DimensionIndex A család méretsor indexeit adja meg. Egyel kevesebb érték szükséges, mint ahány méretsort megadtunk. Az érték 0-tól indul.
  kvValue kv érték [m3/h]
  RadiatorSubType Egy radiátor méret adatai
    Name A radiátor jele
    DimensionIndex Az utolsó dimenzió indexe
    Power Teljesítménye [W]
    Surface Felülete [m2]
    Volume Víztérfogata [l]
    Exponent Hőmérséklet kitevő
    Current Járatos méret-e
    Length Hossza [mm]
    Height Magassága [mm]
    Width Mélysége [mm]
    EstimateCode Költségvetés azonosító
  RadiatorSubTypeMacro Az egyes méretek nem külön vannak megadva, hanem úgy képződnek az itt megadott adatok alapján.
A From attribútum adja meg a kezdő indexet az utolsó méretben, a To attribútum az utolsót.
Ha van SizeCorrection attribútuma, az utolsó dimenzió szerinti méret számításkor hozzáadódik a mérethez.
Ha van PowerCorrection attribútuma, az hozzáadódik a teljesítmény számításkor.
Ha van SurfaceCorrection attribútuma, az hozzáadódik a felület számításkor.
Ha van VolumeCorrection attribútuma, az hozzáadódik a víztartalom számításkor.
Ha van Exceptions attribútuma, az vesszővel elválasztva sorolja fel azokat a méret indexeket, amik nem gyártottak.
Ha van NotCurrents attribútuma, az vesszővel elválasztva sorolja fel azokat a méret indexeket, amik nem javasoltak.
    Name A radiátor jele, a {$} rész helyére kerül be a méretnél megadott jel.
    Power Tagos radiátoroknál egy tag, lapradiátornál az 1 m-es ratiátor teljesítménye [W]
    Surface Tagos radiátoroknál egy tag, lapradiátornál az 1 m-es ratiátor felülete [m2]
    Volume Tagos radiátoroknál egy tag, lapradiátornál az 1 m-es ratiátor víztérfogata [l]
    Exponent Hőmérséklet kitevő
    Length, Height, Width A futó indexhez tartozó méret ha nem nulla, akkor egy tagnak a méretét adja [mm]. A másik két méret esetén ha nem nulla, akkor a méretsor alapján adódik az értéke
    EstimateCode Költségvetés azonosító a {$} rész helyére kerül be a méretnél megadott jel

Felületfűtések és hűtések: WinWattDBFloorHeating

HasCooling Az attribútum jelzi, hogy van-e hűtési jelleggörbe is
WallHeating Az attribútum jelzi, hogy nem padlófűtésként, hanem falfűtésként kell kezelni a számításkor
TubeOnWall Az attribútum jelzi, hogy a számítás a padlófűtés szerint történik, de a falra van elhelyezve
ShowMatrix Az attribútum jelzi, hogy falfűtés panelek kiválasztásával történik a hőtechnikai méretezés is
Electric Az attribútum jelzi, hogy elektromos árammal működik
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
TubeDMin Alkalmazható csőátmérő legkisebb értéke [mm]
TubeDMax Alkalmazható csőátmérő legnagyobb értéke [mm]
RegisterTubeD Falfűtési regiszter cső belső átmérője [mm]
RegisterTubeRoughness Falfűtési regiszter cső érdessége [mm]
RegisterZeta Ellenállás tényező a falfűtési regiszter irányába
ThroughZeta Ellenállás tényező az átmenő ágban
PictureFile Falfűtési panel megjelenítésének kép fájlja
RegisterLengthFactor Falfűtési regiszter hossz korrekciós értéke [m]
Suggestedx Panelek javasolt szélesség mérete, több is lehet [m]
Suggestedy Panelek javasolt hosszúság mérete, több is lehet [m]
TrunkTubeType Sorba kötött paneleknél felkínált csőtípus
TrunkTubeSize Sorba kötött paneleknél felkínált csőméret
TrunkTubed A gerinc vezeték belső átmérője [mm]
TrunkdpFactor A gerinc nyomásesés számításnál használt szorzó (A teljes tömegárammal és az x hosszal számolt nyomásesést szorozza ezzel.)
Division Egy osztás adatai
  Distance Fektetési távolság [mm]
  EstimateCode Költségvetés azonosító
Surface Egy burkolattípus adatai
  SurfaceName Burkolat megnevezése
  HeatResist Hővezetési ellenállás [m2K/W]
  Equation Egy burkolathoz és fektetési távolsághoz tartozó paraméterek. Annyi ilyen paraméterre van szükség, ahányféle fektetési távolság lett megadva.
   LineSteep Hőleadás egyenes meredeksége [W/m2K]
   LineyIntersection Hőleadás egyenes kezdőpontja, 0 K-es hőmérsékletkülönbségnél [W/m2]
   Exponent Ha a hőleadás nem lineáris, a hőmérsékletkülönbség kitevője
   SurfaceTempFactor A felületi hőmérséklet számítás szorzó értéke.
   CoolingLineSteep Hűtési teljesítmény egyenes meredeksége [W/m2K]
   CoolingLineyIntersection Hűtési teljesítmény egyenes kezdőpontja, 0 K-es hőmérsékletkülönbségnél [W/m2]
   CoolingExponent Ha a hűtési hőleadás nem lineáris, a hőmérsékletkülönbség kitevője.
    CoolingSurfaceTempFactor A felületi hőmérséklet számítás szorzó értéke hűtésnél.
TableSize Egy előre gyártott panel méretét adja meg
  x Tábla szélesség [m]
  y Tábla hosszúság [m]
  SizeName Tábla megjelenített mérete, ha nincs megadva az x és y érték alapján generált
  Distance Fektetési távolság [mm]
  Suggested Javasolt táblaméret jelölés
  RegisterLength A táblában lévő cső hossza, ha nincs megadva, a program a felület/osztás+x szerint számolja [m]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Szelepek: WinWattDBValve

Type A szelep alkalmazási módjaira vonatkozó attribútum, lehet:
"Normal”: normál szelep,
"Thermostatic": termosztatikus szelep,
"ThermostaticWithPresetting": termosztatikus szelep előbeállítással,
"ThermostaticWithAlteringDT": termosztatikus szelep változó arányossági sávval,
"TurnOffOnly": csak elzárásra alkalmas,
"VolumeControl": térfogatáram szabályzó
ResistMode Értékek megadásának módja, lehet: "zeta", "kv", "dp"
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
UsingFlags Számsorozat, ami megadja, hogy milyen típusú elemeknél használható. Sorrendben a következ
1. Kétcsöves radiátoroknál
2. Egycsöves köröknél
3. Padlófűtési köröknél
4. Hőcserélők, keverőszelepek primer oldali beszabályozására
5. Normál szakaszoknál, strangszelepként
6. Ismert teljesítményű fogyasztóknál, bővítéseknél; 7. A többitől eltérően nem az alkalmazhatóságot jelöli, hanem, hogy az adott elem térfogatáram szabályzást végez, a beállítási értékek térfogatáramokat jelölnek.
ValveSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  NoiceLimit Zajosság határa, nem használt [Pa].
  OpenedValue Nyitott állapot értéke, az érték megadási módban
 ThermostaticValue Nyitott állapot értéke termofejjel, az érték megadási módban
  VolumeConstant Térfogatáram szabályzóknál az érték kiszámításhoz tartozó érték. A pozícióhoz tartozó értéket osztva ezzel az értékkel adódik a térfogatáram m3/s-ban
 PositionMasterString Térfogatáram szabályzóknál a pozíció szöveg képzéshez. Ha értéke „-”, akkor az adott pozícióhoz tartozó szövegek maradnak. Ha üres („”), akkor a térfogatáram m3/h és a VolumeConstant szorzata. Egyébként szintén az előző szorzat, az itt megadott formátumozással
 MinimalPressureRequest Térfogatáram szabályzóknál a szükséges minimális nyomásesés [Pa].
  EstimateCode Költségvetés azonosító
  Position Egy beállítás adatai
   PositionString A beállítás jele
    ResistValue Érték, az érték megadási módban. Térfogatáram szabályzóknál a térfogatáram értéke

Egycsöves szelepek: WinWattDBOneTubeValve

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
OneTubeValveSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  EstimateCode Költségvetés azonosító
 OneTubeValvePosition Egy beállítás adatai
   PositionString A beállítás jele
    StreamValue Beömlési tényező
    kvValue kv érték [m3/h].

Nyomáskülönbség szabályozók: WinWattDBDiffPressController

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
PressureMin Beállítható legkisebb érték [Pa]
PressureMax Beállítható legnagyobb érték [Pa]
DiffPressControllerSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  kvMin A javasolt kv tartomány alsó értéke [m3/h]
  kvMax A javasolt kv tartomány felső értéke [m3/h]
  kvLimitMin Az alkalmazhatósági kv tartomány alsó értéke [m3/h]
  kvLimitMax A alkalmazhatósági kv tartomány felső értéke [m3/h]
  PolinomValue Az n-ed fokú polinom tényezői, a legmagasabb fokú tag tényezője az első és a konstans tag az utolsó. A függvény a beállított értéktől való eltérést adja az adott kv érték mellett [Pa]
  kvOptimal Javasolt kv érték [m3/h]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Túláramszelepek: WinWattDBOverflowValve

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
PressureMin Beállítható legkisebb érték [Pa]
PressureMax Beállítható legnagyobb érték [Pa]
OverflowValveSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  PressureLineSteep Az átengedendő vízmennyiséget [m3/h] megszorozva ezzel az értékkel kapjuk meg a vízmennyiséghez tartozó nyomáskülönbség és a nyitási nyomáskülönbség közti eltérést [Pa].
  LimitLineSteep A megengedett legnagyobb nyomás határgörbének a meredeksége [Pah/m3]
  LimitLineIntersection A megengedett legnagyobb nyomás határgörbének a nulla térfogatáram melletti értéke [Pa]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Közegek: WinWattDBMedium

TempMin Hőmérséklet tartomány alsó értéke [°C]
TempMax Hőmérséklet tartomány felső értéke [°C]
Characteristic Egy jellemző megadása, a Mode attribútumnak megfelelő módon. Ha értéke "polinom", akkor egy n-ed fokú polinommal a hőmérséklet függvényében, ha "pointarray", akkor értékpárokkal.
  Name Az adott jellemző azonosítója.
C: fajhő [kJ/kgK]
nu: kinematikai viszkozitás [m2/s]
lambda: hővezetési tényező [W/mK]
ro: sűrűség [kg/m3]
Pr: Prandtl szám
v: térfogati tágulási együttható [1/K]
  PolinomValue Polinom módban az n-ed fokú polinom egyes együtthatói, a legelső a legmagasabb hatványhoz tartozó együttható, az utolsó a konstans érték
  PointItem Egy értékpár megadása
    Temperature Hőmérséklet [°C]
    PointValue Az adott jellemző értéke ezen a hőmérsékleten.

Tartályok: WinWattDBTank

BuildType A tartáy kivitele, lehet:
"Opened": nyitott
"Closed": változó nyomású zárt
"ConstPressure": állandó nyomású zárt
"WithPump": szivattyús nyomástartás
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret.
PressureLimit Megengedett maximális abszolút nyomás [bar].
TankSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  Volume Térfogat [l]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Tétel listák anyagkigyűjtéshez: WinWattDBPieceList

Azokhoz az adatbázis elemekhez, ahol a költségvetés azonosító a @ karakterrel kezdődik, ennek a költségvetés azonosítóval megegyező ItemName paraméterű tétel lista tartozik.

ListItem Egy tétel elem, a Type attribútum adja meg, hogy milyen típusú elemet ad meg, ez az összevonásokhoz szükséges
  Name A tétel megnevezése
  Quantity Mennyiség érték
  DimensionString Ha nincs megadva, akkor darab, egyébként a megadott mértékegységnek megfelelő, pl. „m2”
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Extra adatok: WinWattDBExtraData

Azokhoz az adatbázis elemekhez, ahol a költségvetés azonosító a @ karakterrel kezdődik, ennek a költségvetés azonosítóval megegyező ItemName paraméterű tétel lista tartozik.

Type Az adat típusa, pl. jpg
Data Az adat, a Type attribútum jelzi, hogy az adatok milyen formátumban vannak, értéke "base64".

Nyomáscsökkentők (GasNet): GasPresDecDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
GasPresDecSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DNIn Névleges méret a belépési oldalon [mm]
  DNOut Névleges méret a kilépési oldalon [mm]
  VolumeMax Maximális terhelhetőség [m3/h]
  dpInMin Belépő oldali nyomás legkisebb érték [kPa]
  dpInMax Belépő oldali nyomás legnagyobb érték [kPa]
  dpOutMin Kilépő oldalon beállítható nyomás legkisebb érték [kPa]
  dpOutMax Kilépő oldalon beállítható nyomás legnagyobb érték [kPa]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Fogyasztásmérők (GasNet): GasMeterDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
GasMeterSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  VolumeMax Maximális terhelhetőség [m3/h]
  PressureLoss Nyomásesés [Pa].
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Fogyasztók (GasNet): GasConsumerDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
GasConsumerSubType Altípus
  SizeName Altípus jele
  DN Névleges méret [mm]
  Power Hőterhelés [kW]
  PressureMin Szükséges nyomás [Pa]
  Type Fogyasztási típus, lehet:
" Kitchen " konyhai fogyasztó
" ThroughFlow " átfolyós vízmelegítő
" Storage " tárolós vízmelegítő
" Heater " egyedi fűtő
" Boiler " fűtési hőtermelő
" CombiBoiler " kombi kazán
" Permanent " tartós fogyasztó
  AiringType Légellátás, égéstermék elvezetés jellege, lehet:
" A " kémény nélküli
" B1" kéménybe kötött, áramlásbiztosítóval
" B2" kéménybe kötött, áramlásbiztosító nélküli
" C " zárt égésterű
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Nyomáscsökkentők (WaterNet): WaterPressureReducerDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
SpeedMax Maximális sebesség [m/s]
InPressureMax Belépő oldali nyomás legnagyobb érték [bar]
OutPressureMin Kilépő oldalon beállítható nyomás legkisebb érték [bar]
OutPressureMax Kilépő oldalon beállítható nyomás legnagyobb érték [bar]
WaterPressureReducerSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  DN Névleges méret [mm]
  kv kv érték [m3/h]
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Fogyasztásmérők (WaterNet): WaterMeterDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
WaterMeterSubType Altípus
  SizeName Altípus méret jele
  Name Altípus teljes neve
  DN Névleges méret [mm]
  Qmax Maximális terhelhetőség [m3/h]
  kv Nyomásesés számításhoz [m3/h]
  c Nyomásesés számításhoz a kitevő
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Fogyasztók (WaterNet): WaterConsumerDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
WaterConsumerSubType Altípus
  SizeName Altípus jele
  DN Névleges méret [mm]
  Volume Fogyasztás [l/s]
  PressureMin Szükséges nyomás [bar]
  Type Fogyasztási típus, lehet:
" Cold " csak hideg
" Hot " csak meleg
" Mixed " hideg és meleg
  EstimateCode Költségvetés azonosító

Fogyasztási normák (WaterNet): WaterConsumNormDBItem

WaterConsumNormSubType Altípus
  Name Altípus jele
  Min Fogyasztás alsó értéke [l/nap]
  Max Fogyasztás felső értéke [l/nap]
  UnitName Egység megnevezése, pl: fő, db, m2

Cirkulációs szivattyúk (WaterNet): WaterPumpDBItem

NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
WaterPumpSubType Altípus
 SizeName Altípus jele
 DN Névleges méret [mm]
 Qmax Maximális térfogatáram [m3/h]
 PolinomValue Jelleggörbe polinom értékei, legelöl a legmagasabb kitevőhöz tartozó szorzó. A bemenő érték l/s, az eredmény bar
 EstimateCode Költségvetés azonosító

Szűrők, vízkezelők, vízlágyítók (WaterNet): WaterRefineDBItem

ResistMode Értékek megadásának módja, lehet: "zeta", "kv", "dp"
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
InPressureMin Belépő oldali nyomás legkisebb érték [bar]
InPressureMax Belépő oldali nyomás legnagyobb érték [bar]
OutPressureMin Kilépő oldalon beállítható nyomás legkisebb érték [bar] 0, ha nincs nyomáscsökkentő funkciója
OutPressureMax Kilépő oldalon beállítható nyomás legnagyobb érték [bar] 0, ha nincs nyomáscsökkentő funkciója
WaterRefineSubType Altípus
 SizeName Altípus jele
 DN Névleges méret [mm]
 dpValue Nyomásesés számítás értéke, a ResistMode szerint (dp esetén [bar]
 Qmax Maximális térfogatáram [m3/h]
 C Vízlágyítási kapacitás [m3*°nK] 0, ha nincs
 EstimateCode Költségvetés azonosító

Melegvíz-termelők, tárolók (WaterNet): HotWaterStorageDBItem

Category Típusa, lehet: "Electrical": elektromos fűtésű, "Gas": gázfűtésű, "Heatchanger": indirekt fűtésű
Mini Nem kötelező, ha értéke "Yes", akkor csak egy keszülék ellátására alkalmas.
NameBase Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret
TemperatureMax Megengedett legnagyobb hőmérséklet [°C]
HotWaterStorageSubType Altípus
 Type Altípus jele
 Volume Térfogata [l]
 EnergyLoss 24 órás veszteség [kWh]
 ElectricalPower Villamos fűtő teljesítménye elektromos és indirekt fűtéső tárolóknál [kW]
 GasPowerH Gázfűtés égőteljesítménye H típusú gáz esetén [kW]
 GasPowerS Gázfűtés égőteljesítménye S típusú gáz esetén [kW]
 Efficiency Gázfűtés hatásfoka [%]
 Quantity Tároló telep esetén a tárolók száma
 BaseType Tároló telep esetén egy tároló típusjele
 NLItem Indirekt fűtésű tárolók esetén egy NL szám adatsor
   ForwardTemp A fűtővíz előremenő hőmérséklete [°C]
   StorageTemp A tároló hőmérséklete [°C]
   HCPower A szükséges kazánteljesítmény [kW]
   NLValue Az NL szám
 EstimateCode Költségvetés azonosító