WinWatt32Project tag, egy WinWatt projekt adatai

Attributumok

Type char[] EMIExport: ÉMI számára készített export; EQExport: EQ export; NativeExport: fájl mentés XML-ként;
Version char[] Verziószám (idő)

Adatok

ProjektData komplex Projekt adminisztrációs adatok
ActualBuildingID int Annak az épületnek az azonosító értéke (ID), amiről a tanúsítás készült Csak EMIExport és EQExport esetén
BuildingBoundaris komplex Épületet határoló szerkezetek listája Csak EMIExport és EQExport esetén
WinWatt32Panel komplex Egy szerkezet típus
WinWatt32Room komplex Egy helyíség
WinWatt32Building komplex Egy épület
WinWatt32NormalSection komplex Egy normál szakasz
WinWatt32Consumer komplex Egy ismert teljesítményű fogyasztó
WinWatt32HeatChanger komplex Egy hőcserélő
WinWatt32FloorHeatingRound komplex Egy felületfűtési-hűtési kör
WinWatt32OneTubeRound" komplex Egy egycsöves kör
WinWatt32PressureLimiter komplex Egy túláramszelep
WinWatt32PressureDifference komplex Egy nyomáskülönbség szabályozó
WinWatt32Network komplex Egy hálózat
WinWatt32ProjektOptions komplex Projekt beállítások
ProjektBinary char[] Projekt fájl bináris formában. A Checksum attribútum a fájl MD5 ellenőrző értéke Csak EMIExport és EQExport esetén
Photo char[] A tanúsításra kerülő fotó fájl bináris adatai base64 formában. Attribútuma: Type: a képfájl kiterjesztése, általában jpg Csak EMIExport és EQExport esetén
Fingerprint char[] Program azonosító ujjlenyomat kódolt bináris adatok base64 formában Csak EMIExport és EQExport esetén
Checksum char[] Az exportált fájlnak a mező Size attribútumában megadott méretig képzett MD5 ellenőrző értéke Csak EMIExport és EQExport esetén

ProjektData tag, projekt adminisztrációs adatok

Adatok

Line char[] Az adminisztrációs adatokból egy sor. Az Index attríbutum adja meg az adminisztrációs mező indexét: 0: épület; 1: megrendelő; 2: tervező; 3: megjegyzés
Date char[] Projekt dátum

WinWatt32ProjektOptions tag, projekt beállítás adatok

Attributumok

UUIDString char[] Egyedi projektazonosító

Adatok

Panel komplex Szerkezet alapértékek
Building komplex Szerkezet alapértékek
Heating komplex Fűtési alapértékek
Cooling komplex Hűtési alapértékek
Meteorology komplex Meteorológiai alapértékek
EnergeticMet komplex Energetikai számítás meteorológiai adatai
EnergySources komplex Energiahordozó adatok
Radiator komplex Kétcsöves radiátor alapértékek
FloorHeating komplex Felületfűtés-hűtés alapértékek
OneTubeRound komplex Egycsöves kör alapértékek
Consumer komplex Ismert teljesítményű fogyasztó alapértékek
HeatChanger komplex Hőcserélő alapértékek
NormalSection komplex Normál szakasz alapértékek
Point komplex Csomóponti alapértékek

Panel tag, szerkezet alapértékek

Attributumok

OutSideTemp float Külső hőmérséklet a páradiffúziós számításhoz
InSideTemp float Belső hőmérséklet a páradiffúziós számításhoz
OutSideRelHum float Külső relatív páratartalom a páradiffúziós számításhoz
InSideRelHum float Belső relatív páratartalom a páradiffúziós számításhoz
DiffusionDays float Diffúziós időszak hossza
FloorLevel float Padlószint magasság

Building tag, épület alapértékek

Attributumok

Compass float Tájolás
Pollution int Légszennyezettség: 0: városi; 1: tiszta, vidéki; 2: különösen tiszta
WallMassMode int Épület jellege: 0: könnyű (mt @lt;= 400 kg/m2); 1: nehéz (mt @gt; 400 kg/m2)
UsingMode int Használati mód: 0: folyamatos; 1: szakaszos
Height float Belmagasság
CeilingHeight float Belmagasság álmennyezettel
EPBDCalculationNorm float Tanúsítványhoz alkalmazott előírás: 0: 7/2006. TNM rendelet 2006.V.24-i állapot; 1: MSZ-04-140-2:1991; 2: 7/2006. TNM rendelet 2013.I.9-i állapot; 3: 7/2006. TNM rendelet 2014.IV.6-i állapot; 4: 7/2006. TNM rendelet 2015.I.1-i állapot
EPBDCalculationLimit int Tanúsítványhoz alkalmazott követelményszint: 0: normál; 1: költségoptimalizált; 2: közel nulla energiaigényű
IDiffFactor float Takarások szórt sugárzási tényezője

Heating tag, fűtési alapértékek

Attributumok

Calculate int Hőszükséglet számítandó: 0: nem; 1: igen
OutSideTemp float Külső hőmérséklet a hőszükséglet számításhoz
InSideTemp float Belső hőmérséklet a hőszükséglet számításhoz
TransFactor float Időállandótól függő tényező
SunShineFlag int Napsugárzás hőnyereséggel számol: 0: nem; 1: igen
FiltMode int Filtrációs számítás módja: 0: légcsereszám alapján; 1: fejadag alapján; 2: adott légmennyiség alapján; 3: adott teljesítmény alapján; 4: infiltráció alapján
Portion float Fejadag
AirChangeFact float Légcsereszám
ByEN12831 int EN 12831 szerinti számítás: 0: nem; 1: igen
OutSideAverageTemp float Külső hőmérséklet éves átlaga
Byn50 int Filtráció számítás n50 alapján is: 0: nem; 1: igen
n50 float Légcsereszám 50 Pa-nál
n50eFactor float Védettségi tényező
n50Epsilon float Magasság korrekciós tényező
Earthfg1 float Talajon keresztüli veszteség számítás fg1 értéke
EarthGw float Talajon keresztüli veszteség számítás Gw értéke

Cooling tag, hűtési alapértékek

Attributumok

Calculate int Nyári hőtermelés számítandó: 0: nem; 1: igen
InSideTemp float Belső hőmérséklet a nyári hőtermelés számításhoz

Meteorology tag, meteorológiai alapértékek

Attributumok

UserDefined int Egyedi adatokkal: 0: nem; 1: igen
Name char[] Elnevezése

Adatok

MeteorologyData komplex Egy meteorológiai adatsor

MeteorologyData tag, egy meteorológiai adatsor

Attributumok

HourIndex int Időpont [h]
te float Külső hőmérséklet
Azimut float Nap azimut
z float Napmagasság
Dir float Direkt sugárzás
Dif0 float Diffúz sugárzás függőleges komponens
Dif1 float Diffúz sugárzás nap irányú komponens
Dif2 float Diffúz sugárzás vízszintes komponens

EnergeticMet tag, energetikai számítás meteorológiai adatai

Attributumok

UserDefined int Egyedi adatokkal: 0: nem; 1: igen
Name char[] Elnevezése
Latitude float Szélleségi fok

Adatok

EnergeticMetData komplex Egy meteorológiai adatsor

EnergeticMetData tag, energetikai számítás egy meteorológiai adatsor

Attributumok

Month int Hónap értéke
Day int Nap értéke
AvarageTemp float Napi átlaghőmérséklet

Adatok

Radiation komplex Sugárzási adatok
CompassCorrection komplex Tájolás szerinti korrekció

Radiation tag, energetikai számítás sugárzási adatok

Attributumok

Time char[] Időpont hh:mm formátumban
IDir int Direkt sugárzás értéke
IDiff int Diffúz sugárzás értéke

CompassCorrection tag, energetikai számítás Tájolás szerinti korrekció adatok

Attributumok

Direction int Tájolás értéke
Value float korrekciós szorzó

EnergySources tag, energiahordozó adatok

Adatok

EnergySourceItem komplex Egy energiahordozó adatai adatok

Radiator tag, kétcsöves radiátor alapértékek

Attributumok

Nearest int Méret ajánlat módja: 0: teljesítményben fölötte; 1: teljesítményben közelebbi
CorrectionFactor float Teljesítmény korrekciós szorzó
TubeLength float Bekötőcső hossza
Hidraulikai alapértékek komplex Hidraulikai alapértékek

FloorHeating tag, felületfűtés-hűtés alapértékek

Attributumok

OversideTemperature float Hőmérséklet alatta
Oversidek float Hőátbocsátási tényező lefelé
BundLength float Nem használt
CoolingForwardTemperature float Előremenő közeghőmérséklet hűtéskor
CoolingBackwardTemperature float Visszatérő közeghőmérséklet hűtéskor
CoolingOversideTemperature float Hőmérséklet alatta hűtéskor
TubeLengthPlus float Kiegészítő cső hossza vagy százalékosan megadva a TubeLengthPlusMode szerint
TubeLengthPlusMode int Kiegészítő csőhossz megadási módja: 0: százalékosan; 1: abszolut értékben
RegisterVolume float Regiszterenkénti tömegáram
Hidraulikai alapértékek komplex Hidraulikai alapértékek

OneTubeRound tag, egycsöves kör alapértékek

Attributumok

Nearest int Méret ajánlat módja: 0: teljesítményben fölötte; 1: teljesítményben közelebbi
CorrectionFactor float Teljesítmény korrekciós szorzó
RadiatorFamily char[] Alapértelmezett radiátor család
RadiatorName char[] Alapértelmezett radiátor típus
Hidraulikai alapértékek komplex Hidraulikai alapértékek

Consumer tag, ismert teljesítményű fogyasztó alapértékek

Attributumok

CoolingForwardTemperature float Előremenő közeghőmérséklet hűtéskor
CoolingBackwardTemperature float Visszatérő közeghőmérséklet hűtéskor
Hidraulikai alapértékek komplex Hidraulikai alapértékek

HeatChanger tag, hőcserélő alapértékek

Attributumok

CoolingForwardTemperature float Előremenő közeghőmérséklet hűtéskor
CoolingBackwardTemperature float Visszatérő közeghőmérséklet hűtéskor
Hidraulikai alapértékek komplex Hidraulikai alapértékek

NormalSection tag, normál szakasz alapértékek

Attributumok

Hidraulikai alapértékek komplex Hidraulikai alapértékek

Point tag, csomóponti alapértékek

Adatok

PointFlags int Dimamikus nyomás számítás módja: 0: cső belső átmérő alapján; 1: névleges méret alapján
PointZeta komplex Egy esetre az ellenállástényező
PointRule komplex Egy csomópont szabály

PointZeta tag, egy esetre az ellenállástényező

Attributumok

ZetaIndex int Fajtája: 0: szűkítés; 1: bővítés; 2: T elágazás merőleges szár; 3: T elágazás átmenő ág; 4: T egyesítés merőleges szár; 5: T egyesítés átmenő ág; 6: osztó; 7: gyűjtő
ZetaValue float Ellenállástényező

PointRule tag, egy csomóponti szabály adatai

Attributumok

FamilyType int Fajtája: 0: Szűkítés/bővítés; 1: T elem; 2: Y elem; 3: Keresztelem; 4: Osztó/gyűjtő;
PointType char[] Típusa
TubeType char[] Ha van csőtipusra korlátozás, annak a típusa

EnergySourceItem tag, egy energiahordozó típus adatai

Attributumok

Type char[] Fajtája, a jelölések értelmezését lásd itt.
CO2Factor float Fajlagos CO2 kibocsátás érték
Price float Egységára
HeatingFactor float Fűtőértéke, ha van

Hidraulikai opciók

Attributumok

Közeg adatok komplex Közeg adatok
TubeType char[] Csőtípus
IsolationType char[] Szigeteléstípus
ValveType0 char[] Szeleptípus I
ValveType1 char[] Szeleptípus II
ValveMode0 int Szelep I használati mód, értékeket lásd itt
ValveMode1 int Szelep II használati mód, értékeket lásd itt
DefaultMakro char[] Alapértelmezett makró neve
AvailablePressure float Rendelkezésre álló nyomás
SpeedMax float Sebesség maximum
PressureProMeterMax float Fajlagos nyomásesés maximum
TubeSizeMinimum int Minimális csőátmérő
ConnectionName0 char[] Csomóponti név elnevezés szabály I
ConnectionName1 char[] Csomóponti név elnevezés szabály II