WinWatt gbXML modul

A WinWatt fűtéstechnikai programcsomag alábbi változataihoz vásárolható kiegészítőként a gbXML modul

<< Előző modul Következő modul >>

cinege

pinty

fecske

rigó

sirály

holló

kócsag

gólya

A gbXML modul segítségével építész programokban elkészült modelleket tudunk átvenni a WinWatt programba, meggyorsítva a helsiségek leírását, a határoló szerkezetekre vonatkozó geometriai adatok átvételével.

A gbXML fájlt létrehozását ismereteink szerint többek közt az ArchiCAD és a REVIT is támogatja. Nézze meg, hogy az Ön változata képes-e erre, mert csak ebben az esetben van értelme a modul használatának.

Mivel az építész programok igen nagy szabadságot adnak az építésztervezőnek a terv létrehozásakor, nem követeli meg esetleg olyan objektumoknak a terven való szerepeltetését, amik az energetikai számításnál szükségesek, ezért a programok közti kapcsolattal automatikusan megszülető számítást ellenőrizni, azt szükség esetén módosítani kell! Fokozottan ellenőrizzük azokat a helyiségeket, amelyek több szinten túlnyúlnak, eltolt födémeket tartalmaznak, illetve a helyiségen belül a födém tulajdonsága változik. Az íves falak és a rajtuk elhelyezett nyílászárok is problémák forrása. Ha több helyiséget kívülről ugyanaz a falszerkezet határol (az építész programban egyetlen objektum), de az különböző hőtechnikai jellemzőkkel bír, mert például egyes helyiségeknél extra hőszigetelést alkalmazunk, módosítanunk kell a számításkor a tényleges értékekre az eltérő szakaszokat. Kismértékű eltérésnél, például az egyik helyiségnél belül festett mészvakolat szerepel, másutt csempeburkolat, megint máshol tapéta kerül a mészvakolatra, ezek nem befolyásolják az energetikai számítás szempontjából lényegesen az adott falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét, ennek a helyiségeknél való korrekciója alapvetően nem szükséges. A szerkezetek páradiffúziós ellenőrzésénél viszont célszerű mindegyik esetet külön ellenőrizni, mivel egy egészen vékony rétegnek is jelentős lehet a páraellenállása, illetve a helyiség szempontjából mértékadó belső légállapot is jelentősen különbözhet.

Az építész programban elkészített fájlt az Eszközök | ARCHLine.XP projekt betöltés… vagy az ARCAD projekt betöltés… vagy a gbXML projekt betöltés… funkcióval dolgozhatjuk fel, egy több lépésen átvezető varázsló segítségével.

Egy új terv feldolgozásakor célszerű egy új projektet létrehozni, ha ugyanannak a tervnek egy ismételt, korrigált számításáról van szó, akkor a korábbi projektben végezzük a számítást, így bizonyos, korábban már megadott adatok (lényegében a helyiségek tervezési hőmérsékletei) megmaradnak. Első lépésként a fájl megnyitás párbeszédpanelben meg kell nyitnunk az építész programmal exportált fájlt.

A helyiségek csoportosítása

A program feldolgozza a fájlt, és a varázsló első képernyőjén megjeleníti az egyes helyiségeket elnevezésük szerint. Ezen a képernyőn meghatározhatjuk, hogy az egyes helyiségeket hogyan csoportosítsa a program, illetve a helyiség neveket hogyan képezze. Mivel a WinWatt program egy adott csoporton belül minden elemnek különböző nevet követel meg, ezért, ha nem adtunk meg külön helyiség számokat az építész programban, szükséges lehet az építész programban meglévő egyedi belső azonosító (ID) alkalmazása is.

Mivel a WinWattban egy épület definícióra is szükség van, erről is rendelkeznünk kell. Ha az építész programból sikerült erre vonatkozó információt is átvenni, akkor azt használhatjuk is, de lehetőség van egy teljesen új épület automatikus létrehozására, illetve, ha a projekt már tartalmaz épület objektumot, azt is választhatjuk. Megnyomva a tovább gombot jutunk a következő képernyőre.

A helyiség hőmérsékletek módosítása

Ezen a képernyőn módosíthatjuk az egyes helyiségek méretezési belső hőmérsékletét, illetve, hogy egyáltalán átvegyük-e az adott helyiséget a WinWatt projektbe. Nem csak a téli, hanem a nyári hőmérsékletre vonatkozó értékek is megadhatók, bár egyes WinWatt változatok a nyári hőmérsékleteket nem használják, de esetleg a projektet majd egy olyan WinWatt verzióval fogjuk később feldolgozni, ahol már a nyári hőterhelés számítás is elvégezhető.

Mivel a módosításnál alkalmazott értékek több helyiségnél is alkalmasak, ezért először jelöljük ki azokat a helyiségeket, amiket módosítani szeretnénk. A kijelölés megkönnyítése végett a lista rendezés rész segítségével a megadott rendezési szempont szerint a listát újrarendezhetjük. Töltsük ki a módosító értékek részen belüli adatokat, majd a kijelölteket módosítja gomb megnyomásával módosítsuk az értékeket. Fontos, hogy a hőmérsékleteket helyesen adjuk meg, mert ezen a ponton még a program tudja, hogy egy-egy falszerkezet, ha az belső szerkezet, melyik két helyiséget választja el egymástól, így a túloldali hőmérsékletünk is korrekt lesz az adott szerkezetnél. Magát a helyiség hőmérsékletet a WinWatt alkalmas funkciójával később is meg tudnánk változtatni, de az egyes szerkezetek túloldali hőmérsékletére ez már nincs hatással.

Ha egy adott projektet már korábban feldolgoztunk, és a projekt beolvasást ugyanebben a projektben végezzük, akkor a program kikeresi a korábban megadott helyiség hőmérsékleteket, azokat nem kell újra megadnunk. Ez akkor is igaz, ha a korábbi beolvasást nem vittük végig, mert ezen a képernyőn tovább lépve már létrejönnek a helyiség objektumok a WinWatt projektben, és a hőmérsékletek már eltárolásra kerülnek.

Problémás szerkezetek (csak ARCHLine esetén)

Ez a képernyő nem minden esetben jelenik meg, hanem csak akkor, ha vannak olyan szerkezetek, amikhez az ARCHLine tervben nem rendeltük hozzá a szerkezetre jellemző hőtechnikai adatokat, vagy annak típusát a program nem találta helyesnek. A probléma többféleképpen is megoldható, de az is előfordulhat, hogy ezen a ponton meg kell szakítanunk a feldolgozást, és az ARCHLineban kell a tervünket módosítani.

Ha az adott projektben elérhető az a szerkezet típus, amit a problémás szerkezethez kellett volna rendelnünk, megtehetjük úgy, hogy a jobb oldali részben megfogjuk az adott szerkezet típust, és ráhúzzuk a jobboldali részben a problémás szerkezetre. Ha ugyanazt a szerkezettípust szeretnénk több problémás szerkezethez is hozzárendelni, akkor először jelöljük ki a listában a módosítandó tételeket, majd valamelyik kijelöltre ráhúzva a szükséges szerkezettípust, egyszerre valamennyi kijelölt szerkezetet elintézhetjük. Addig nem tudunk továbblépni, amíg vannak még problémás szerkezetek. Lehet, hogy akkor is a mellett döntünk, hogy megszakítjuk a folyamatot, és az ARCHLineban módosítjuk a tervet, ha ezen a szinten is hozzá tudnánk rendelni a szerkezetekhez a szükséges típust, mivel ott egyszer és mindenkorra orvosolni lehet a problémát, míg az itteni megoldást egy újbóli feldolgozáskor újra alkalmaznunk kell.

Szerkezet típusok összerendelése (ARCAD és gbXML esetén)

Az építész programban a szerkezetekre vonatkozó hőtechnikai adatokat nem adtunk meg, vagy azok nehezen adaptálhatók a WinWatt programban, , ezért szükséges, hogy az egyes szerkezetekhez a WinWatt programban kidolgozott szerkezeteket rendeljünk.

Az ablak felső listájában találhatók a projektben szereplő szerkezetek, illetve a hozzárendelt WinWatt szerkezet megnevezések. Az első beolvasáskor még nincsenek hozzárendelések, de később, ha egy már korábban is használt szerkezet szerepel, akkor az ahhoz hozzárendelt legutolsó WinWatt szerkezet neve már megjelenik. A lista egy adott sorára kattintva a bal szélső ablakrészben megjelennek az adott szerkezetről, a projektből rendelkezésre álló információk. Egyrészről a rétegrendi adatok, másrészről pedig, hogy mely helyiségeknél szerepel az adott szerkezet típus.

A jobb alsó részben egy szerkezet jegyzék szerepel, ahonnan az egyes szerkezet típusokat a felső lista egy-egy elemére húzhatjuk, ezzel megfeleltetve egymásnak egy-egy építész programban és WinWattban használt szerkezet típust. A szerkezet jegyzékünk az első beolvasáskor szintén üres, de a jobb egérgomb megnyomására feljövő menü segítségével létrehozhatunk új szerkezet típusokat, de arra is van lehetőség, hogy egy korábban, fájlba exportált szerkezet típusokat tartalmazó fájlt beolvassunk.

A tovább gombbal csak akkor léphetünk tovább, ha valamennyi szerkezet típushoz rendeltünk WinWatt szerkezet típust.

Szerkezetek további adatainak megadása

A következő képernyőn a szerkezetek további adataira adhatunk meg alapértékeket. Ennél az ablaknál is vannak a nyári hőterhelés számítással kapcsolatos adatok, amiket csak egyes WinWatt változatok használnak.

A legfontosabb adat itt a belső szerkezetek túloldali hőmérséklete és a túloldali tér fűtetlen kapcsoló. Ezt olyan esetekben alkalmazza a program, ha az adott szerkezet típusa alapján azt belső szerkezetnek észleli, de nincs tudomása arról, hogy melyik a túloldali helyiség, például azért, mert nem is lett szobapecsét az adott térrészhez az építész programban hozzárendelve. Tipikusan ilyen a padlásfödém, ezért célszerű a padlástérnek megfelelően kitölteni az adatokat. Ellenőrzéskor a belső határoló szerkezetek túloldali hőmérsékletére is figyeljünk, mert esetleg nem csak a padlásfödém volt ilyen szerkezet, szükséges lehet további módosítás is.

Talajjal érintkező szerkezetek

Az utolsó képernyő táblázata sorolja fel azokat a szerkezeteket, amiket a program talajjal érintkező szerkezetnek észlelt, ha talált egyáltalán ilyeneket. Ezt a tulajdonságot csak onnan képes a program felismerni, hogy ilyen típusúként létrehozott WinWatt szerkezetet rendeltünk az adott objektumhoz.

Az ilyen szerkezetek számításakor nem csak a szerkezet felületének nagysága fontos, hanem az a vonalhossz, külső élhossz, amellyel a vonalmenti hőátbocsátási tényező megszorzandó, a szerkezeten keresztüli veszteség számításakor. Ennek megállapítása is tartalmazhat eltérést a projekt automatikus feldolgozásakor, ezért tartottuk fontosnak, hogy ebben az ablakban lehetőséget adjunk az adatok ellenőrzésére és módosítására.

A tovább gombot megnyomva befejeződik a funkció.

Újra megjegyezzük, hogy ezt követően célszerű ellenőrizni az így átvett helyiségeket, szükség esetén javítsuk ki a hibákat, pontatlanságokat.

A modul fejlesztése, javítása folyamatosan, a frissítésekkel együtt történik.


Utolsó módosítás: 2020. szeptember 22.