WinWatt optimum modul

A WinWatt fűtéstechnikai programcsomag alábbi változataihoz vásárolható kiegészítőként az optimum modul, használatához az energetikai modul is szükséges

<< Előző modul Következő modul >>

cinege

pinty

fecske

rigó

sirály

holló

kócsag

gólya

Az épületünkre elkészített energetikai számításból kiindulva, lehetőségünk van az optimum modul segítségével, különböző módosításoknak az épület energia felhasználására gyakorolt hatását elemezni. Fontos megjegyezni, hogy ezek a számítások továbbra is az energetikai számításokra vonatkozó előírások szerint készülnek, ami az épület használóját standard fogyasztóként kezeli. Az épület tényleges energia felhasználása, a számítási modell közelítő jellege és a standard értékektől eltérő felhasználás miatt, kisebb-nagyobb mértékben eltér a számított értéktől.

A szerkezetekre vonatkozó módosítások

Az optimum keresés első lépésében a fűtött teret határoló szerkezetekre vonatkozó módosításainkat adhatjuk meg. A fűtött teret határoló szerkezet típusok listában összevonva jelennek meg a szerkezetek. A táblázatból kiolvasható többek közt az adott szerkezet hőátbocsátási tényezője, összfelülete, illetve a SA*U értékből mekkora részt képvisel. Ez utóbbi jellemző jó iránymutatást ad, hogy mennyire érdemes az adott szerkezet típussal foglalkozni.

screen

Az ablak alsó felében a szerkezet adatbázisunk jelenik meg, új elemekkel bővíthetjük is az adatbázist. Például bevihetünk egy új nyílászáró típust, aminek a korábbihoz képest más az U értéke, vagy lemásolhatjuk az épület külső falát, födémjét, hogy annak rétegrendjét módosítsuk, például hőszigetelő rendszerrel lássuk el. A módosított, új szerkezeteinket ráhúzva a felső listában, a típusában megfelelő szerkezetekre adjuk meg, hogy milyen változtatásokat szeretnénk megvizsgálni. Egy szerkezetre több variációt is megadhatunk.

Amikor egy új variációt megadunk, egyben megadhatjuk annak várható költségét is, négyzetméterre (esetleg vonalmenti hosszra) vonatkoztatott fajlagos költséggel. Ha nem tudunk árat megadni, a számítás akkor is fog számunkra, más tekintetben használható eredményeket szolgáltatni, csupán a beruházási költségre és a megtérülésre vonatkozó eredmények lesznek hamisak.

Ha a felső listánkban egy szerkezetet kiválasztunk, a jobb oldali listában ahhoz a szerkezet típushoz megadott variációkat tekinthetjük át.

Gépészeti rendszerekre vonatkozó variációk

screen

A program a bal felső listában megjeleníti az épületnél a számításokban figyelembevett gépészeti rendszereket. Ezekre vonatkozólag adhatunk meg különböző variációkat. Az ablak alsó része ad lehetőséget az új gépészeti rendszerek megadására. Az új rendszert, hasonlóan a szerkezetekhez, ráhúzzuk a meglévő rendszerre, így adva meg az egyes variációkat. Itt is, ezzel egy időben kéri a program az adott változtatás költségét.

Energiahordozók fajlagos költsége, fajlagos CO2 kibocsátás értékek

screen

Az energetikai számítás során választható energiahordozókra megadhatjuk azok fajlagos költségét, illetve a fajlagos CO2 kibocsátás értékét.

Csak azokra az energiahordozókra kell értékeket megadnunk, amik a számításokban előfordulnak, illetve itt is tovább tudunk lépni, ha egyes adatok nem ismertek. Ha egy áradat hiányzik, akkor a várható éves üzemeltetési költség megtakarítás eredménye nem lesz helyes, ha a fajlagos CO2 kibocsátás értéke hiányzik, úgy az éves CO2 kibocsátásban elérhető megtakarítás eredménye alacsonyabb a ténylegesnél.

Variációk elemzése

A megadott változtatási lehetőségek mellett, az összes lehetséges kombinációra elkészül az energetikai számítás.

screen

A baloldali listában jelennek meg az egyes számítások, minden számításról egy-egy sor, a jobboldali részen a listában kijelölt variációra vonatkozó számítás részletezve.

A sok variáció közt a legmegfelelőbbek kiválogatásához több eszközt is igénybe vehetünk. Megváltoztathatjuk a sorba rendezési szempontot a lista alatti részen, illetve a listából törölhetünk variációkat.

A csoportos export segítségével a listában szereplő valamennyi számítás főbb eredményei kirakhatók a vágólapra, ahonnan átemelhetők Excelbe vagy Wordbe, dokumentálás, vagy további számítások, értékelések céljából. A jobboldali rész alatti export gomb csak az aktuális variációt helyezi a vágólapra.


Utolsó módosítás: 2020. szeptember 22.